7. Tagastamise tingimused
7.1. Teenuse saajal on õigus Teenuse osutajaga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale.
7.2. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks tuleb ostetud asi või taganemisavaldus saata kauplejale 14 päevase tähtaja jooksul (e-posti aadressile info@crystaltherapy.ee).
7.3. Asja tagastamisega seotud kulude osas tuleb Teenuse saajal tasuda tagastamisega seotud postikulud kuni 10.- (kümme) euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tegelikule tellimusele.
7.4. Teenuse saaja peab lepingust taganemisel Teenuse osutajalt saadu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Toode peab olema oma originaalpakendis, samas konditsioonis st. ilma kahjustusteta ja purustusteta ning tegu peab olema sama tootega, mille Teenuse osutaja saatis kliendile.
7.10. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Kasutuslepingu punktis 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse saajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse saajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse saaja.
7.11 Toote eest tasutud summa tagastame hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada otsusest kaup tagastada. Kanname raha tagasi sellele kontole, millelt ost oli sooritatud.